امامزاده های موجود در استان کرمان به شرح ذیل می باشد،که معتبرترین آن امامزاده سید محمد می باشد .

1- امامزاده حسین در چوبار که بنای آن متعلق به دوران صفویه است.

تصویر استاد حجت الاسلام حاجی امیری در امامزاده حسین در چوبار

2- امامزاده زید در شهداد با ایوانی صفه صفا متعلق به قرن هفتم

3- امامزاده سید محمد در بردسیر از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) می باشد ، که شجرنامه معتبر و تایید شده ای هم دارد . بزرگترین گنبد کشور بعد از سلطانیه و بلند ترین مناره در کشور با 74 متر ارتفاع با آینه کاری پرجاذبه و بهترین نوع کاشی معرق و در ها و ضریح مطلا می باشد .


4- امامزاده جعفر در زرند

5- امامزاده سلطان حمید در مسیر بافت

6- امامزاده بدرالدین در بردسیر

7- امامزاده عباس در رفسنجان

8- امامزاده عبدالله در رفسنجان

9- امامزاده احمد بن علی از نواده گان امام حسن مجتبی در کرمان

10- امامزاده سید جلال در رفسنجان

11- امامزاده ابراهیم در رفسنجان

12- امامزاده علی بن ابراهیم از نواده گان امام کاظم در سیرجان

13- امامزاده بی بی حیات از نوادگان امام کاظم (ع)

14- امامزادگان باب حیاء و بی بی صفیه در رفسنجان

برگرفته از کتاب آیت الله ضیاء الدین نجفی - سال 1390- انتشارات آثار اهل بیت (ع)