برگرفته از دست نوشته های استاد حجت الاسلام حاجی امیری

برداشت غیرصحیح از روایت ذیل توسط سخنرانان و اهل قلم موجب انحراف در اذهان عمومی در نوع تربیت فرزندان شده است ، یعنی بهترین دوران تربیت ، تبدیل به بدترین و مغفول ترین دوران شده است ، که در نهایت کودکان ما را در آینده با آسیب رو برو می نماید .

رسول گرامى اسلام (ص)می فرمایند :

" الولد سیدٌ سبع سنین ، و خادمٌ سبع سنین ، و وزیرٌ سبع سنین."

«فرزند هفت سال آقا و سلطان است (هر چه می گوید باید انجام دهید) هفت سال خادم است(هرچه پدر بگوید بپذیرد) و هفت سال وزیر و مشاور»

بعضی از روایت فوق چنین برداشت می کنند ، که کودکان را باید تا هفت سالگی آزاد و رها گذاشت ،چون ایشان تکلیفی ندارند و بقول حدیث آقا هستند و به آقا نباید امر و نهی کرد . هر چه می گویند، باید انجام دهیم . واقعاْ این تعابیر بیانگر تربیت است .در حالی که تعبیر پیامبر مکرّم اسلام (ص) از سیّد به این منظور نیست .


بهترین دوران تربیت فرزندان در همین دوران است . چگونه می شود ، در این دوران فرزند را رها و آزاد گذاشت و به او امر و نهی ارشادی و تربیتی نداشت ، پس منظور از این کلمه (سیّد) چیست ؟

منظور این است که ، ما انسانها در مقابل سلطان و آقا چگونه رفتار می کنیم . در مقابل کودکان تا سن هفت سالگی باید این گونه رفتار نماییم . دقت در رفتار ، دقت در گفتار و غیره داشته باشیم . جلوی فرزندان هر عملی را انجام ندهیم ، چراکه فرزندان ما در چنین دورانی ، تمام رفتار ما را اعم از خوب و بد ضبط می نمایند و چون قدرت تحلیل ندارند ،بمانند آینه انعکاس می دهند و در یک جمله باید گفت ،که رفتار والدین در این دوران سعادت و شقاوت کودکان را در آینده رقم می زند .