خانه هایمان دو خوابه و سه خوابه شد ولی فرزندان مان.................

 

Between God and the world one must be selected

علل فساد در جامعه چیست ؟

چند عامل باعث شده است ،تا دراین مملکت هر روز شاهد پرپرشدن فرزندان خود باشیم ، کدام فرد با انصافی می تواند ، فساد مالی و اخلاقی در جامعه ایران را نهی کند ،مگر کسانی که یا در جامعه زندگی نمی کنند و یا اینکه با بیان این سخنان منافع شان بخطر می افتد و یا اینکه خود نیز دچار فساد شده اند . و امّا عوامل این ناهنجاری ها :

١- بالارفتن سن ازدواج


٢- فساد مالی و وجود لقمه های حرام در سر سفره ها

٣- رواج دروغ در میان مسئولان و مردم

۴- دوری از مساجد و نماز

۵- اباحه گری در سطح جامعه

۶- ترک امر بمعروف و نهی ازمنکر

٧- مسابقه در تجملات و مال اندوزی

٨- بی غیرتی مردان

٩- بی عفتی زنان

١٠- فراموش کردن وظایف پدری و مادری

 ١١- اعتیاد

١٢- وجود سفرخانه های سنتی ( کابارهای جدید )