پیش از همه باید بدانیم که :

اولاً ، خداوند متعال حکیم است و هیچگاه به امر باطل و غیر عقلانی حکم نمی کند و هر چیزی را که برای ما نهی کرده است ، به یقین برای ما ضررهایی دارد ، ولی ما به خاطر نقصان علمی نتوانسته ایم ، به حکمت آن پی ببریم .

ثانیاً ، آنچه که امروزه ما بعنوان فلسفه و حکمت احکام مطرح می کنیم ، این نتیجه بررسی های ماست . آیا همین مطلب حکمت این موضوع می باشد ،یا نه ، نیاز به تاکید الهی و یا فرستاده او دارد ، ولی باید بدانیم که ، راه هم بسته نیست . همه این اوامر و نواهی برای رشد ماست . پس دیر یا زود به حکمت احکام پی خواهیم برد . حال به یکی از این مقولات می پردازیم .

چرا طلا برای مردان حرام است.

طلا ،یکی از عناصر شیمیایی است که ، در جدول تناوبی با نشان لاتین AU و عدد اتمی 79 وجود دارد. اگر در جدول مندلیف دقت کنیم ، طلا جزء عناصر واسطه بحساب می آید ، یعنی در اثر تشعشعات رادیو اکتیویته بوجود می آید .


آنچه که تحقیقات محققان با مطالعه روی افرادی که با طلا ارتباط دارند ، نشان داده است ، این مطلب می باشد که ، طلای موجود در بدن انسان باعث ایجاد اختلالات هورمونی شده و هورمونهای پرولاکتین و FSH بیشترین تأثیر منفی را از طلای موجود در بدن آنها گرفته و بیشترین تجمع طلا در دستگاه تناسلی مردان مشاهده شده است .

از دیگر ضررهایی که می توان برای استفاده طلا برای مردان برشمرد عبارتند از : تاثیر طلا بر روی گلبول های قرمز خون مردان و ایجاد اختلال درسیستم ایمنی بدن آنان می باشد . وقتی طلا با پوست تماس پیدا می کند، یون های آن وارد بدن می شوند . این یون ها در مردان در کبد جمع و همان جا متوقف می شوند و موجب اختلال می شوند.