غسل جمعه از جمع بین احادیث و روایات مستحبت به شمارمی آید ، ولی مستحبی که دارای فضیلت زیادی می باشد .

غسل جمعه تا‏ قبل از ظهر جمعه باید انجام ‏شود،اما با توجه به فضیلت آن اگر کسى نتواند ،در روزجمعه قبل از ظهر این غسل را انجام دهد ، مى‏تواند در روز پنجشنبه یا شنبه به نیت‏غسل جمعه ،غسل نماید.

حضرت رسول اکرم(ص): هر کس غسل جمعه کند ، تمام گناهانش آمرزیده می شود و به هر قدمی که برای غسل جمعه بر می دارد ، بیست حسنه برایش نوشته می شود.

حضرت علی (ع) : اگر کسی غسل جمعه را ترک کند، تا جمعه دیگر درهمّ و غم خواهد بود .

 حضرت صادق (ع) : غسل جمعه پاک کننده و کفارۀ گناهان است میان دو جمعه.

حضرت علی(ع) : غسل جمعه واجب است بر هر مسلمان.

حضرت صادق (ع) : غسل کن روز جمعه ، مگر آن که مریض باشی و بترسی بر خودت.

حضرت صادق(ع) : هر کس عمداً غسل جمعه را ترک کند ، باید استغفار نماید.


حضرت صادق(ع): غسل جمعه بر هر مرد و زنی چه آزاد باشد ،چه بنده ؛ واجب است.

حضرت صادق(ع): وقت غسل جمعه قبل از ظهر بهتر است و هر چه به زوال ظهر نزدیکتر باشد ،افضل تر است.

حضرت صادق(ع): اگر روز جمعه گذشت ،روز شنبه قضاء کند و اگر روز پنج شنبه رسید و می ترسد ،روز جمعه دسترسی به آب پیدا نکند ، روز پنج شنبه غسل را بجا آورد.

پیامبر اکرم(ص): هر کس موفق شود ، چهل جمعه پشت سر هم غسل کند ، بدنش در قبر نخواهد پوسید.

از حضرت صادق (ع) منقول است که، هر که غسل جمعه بکند و بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صلى على محمد و آل محمد و اجعلنى من التوابین و اجعلنى من المتطهرین». این غسل و دعا پاک مى‏گرداند، او را تا جمعه دیگر و بهتر آن است که ،این دعا را نیز بخواند: «اللهم طهرنى و طهر قلبى و انق غسلى و اجر على لسانى». و باز بگوید: «اللهم طهرنى و طهر قلبى من کل آفة تمحق بها دینى و تبطل بها عملى». و در فقه الرضا مذکور است که چون از غسل فارغ شوى، بگو:«اللهم طهر قلبى و انق غسلى و اجر على لسانى ذکرک و ذکر نبیک محمد صلى الله علیه و آله و اجعلنى من التوابین و المتطهرین». 

منبع :

1- گنج های معنوی ص 340

2- کشکول نوین ص377