یکی از مسائلی که  در زندگی  ما ایرانیان به اشتباه  تجویز و رایج  شده  است و بعضاً هم شنیده یا دیده می شود ، که پزشکان تغذیه و غیره برای افراد چاق تجویز می کنند ، پرهیز از شام خوردن است . درحالی که در اسلام بهترین زمان برای خوردن غذا ، دو وعده در روز یکی در هنگام صبح و دیگری را درهنگام شام ( بعد از مغرب ) سفارش کرده اند .

 حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند :

 شام را وا مگذارید، هرچند با خوردن یکدانه خرمای خشکیده ؛ هم که باشد. من بر امّت خویش از این بیم دارم، که از وا گذارن شام ؛ پیری ودرهم شکستگی  زودرس به سراغشان آید؛ چرا که شام ، مایه نیرومندی پیر و جوان است.

                                             المحاسن،ج 2،ص196


پس ضرر نخوردن شام زیاد است و آنچه که باید از آن پرهیز شود ، بعد از یک صبحانه نسبتاً خوب ، خوردن ناهار است. در روایتی دیگر حضرت علی (ع) می فرمایند: 

شام پیامبران در آغاز شب است. شام را ترک نکنید ، که ترک آن سبب ویرانی بدن می شود.