به نظر حضرت عالی علل شیوع طلاق چیست ؟

علل شیوع طلاق :

١- کم رنگ شدن ارزش‏های اسلامی و تعهّدات اخلاقی ـ از قبیل ایمان، توکل، قناعت، صبر و احساس مسئولیت نسبت به اعضای خانواده

2-  آشنایی ها و دلبستگی های عاشقانه و بی محتوا همراه با تحمیل نظرات بر والدین

 

3- استفاده ناصحیح از ماهواره ،اینترنت و غیره که باعث تنوع پذیری در مردان می گردد.


4-  آشنایی های اجمالی و احساسی درخیابان، پارک یا مترو و غیره و یا اتفاقی

5-  انتخاب و ازدواج بر اساس ترس  از آینده ( شوهر پیدا نکردن  )

6- وجود بی بندباری در محیط خانواده و جامعه باعث می شود که ، مردان و زنان به غیر همسر خود گرایش پیدا نمایند.

7- بالا رفتن سن ازدواج بخاطر مشکلات اقتصادی و چشم هم چشمی

8-  کمرنگ شدن نظام سنتی خانواده بسبب صنعتی شدن و توسعه شهرها و حاشیه های شهر

9- نداشتن معلومات در زمینه آیین همسرداری و زناشویی

10- اعتیاد ؛فقر ؛ بیکاری ؛ اختلافات خانوادگی

١١-  انتخاب نادرست و عدم دقت اولیه در امر همسر گزینی