خداوند در آیه 142 سوره بقره مى فرماید:

«سَیَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ»

 مگر کسى که چیزى بپرسد سفیه است؟

پس نفس سئوال کردن خوب است، ولی آنچه که مورد نقد و بحث می باشد ،علت و نیت سؤال کردن می باشد .

حضرت علی (ع) :

هرگاه پرسشی کردی برای دانا شدن ، بپرس ولی به منظور خطاگرفتن سؤال نکن ، زیرا نادان درپی آموختن ، مانند عالم است و عالمی که در بیراهه قدم نهد مانند ،جاهل است.


جاهل واقعی کسی است که ، سؤالش جاهلانه است و نمی پرسد ،برای فهمیدن ، بلکه می پرسد ،برای امتحان کردن . درمجموع کسانی که سئوال می کنند،چهار دسته هستند :

١- یک عده سؤال می کنند ، تا یاد بگیرند .

٢- یک عده سؤال می کنند ، تا مچ گیری کنند .

٣- یک عده سؤال می کنند ، تا خود را توجیه نمایند ،یعنی جاده را برای دل و فکر خود هموار سازند ،در حالی که جواب سئوال خود را می دانند و با سؤال کردن خود را به نادانی می زنند .

۴- یک عده سؤال می کنند ، تا خود را نشان دهند .