آیاخرید قبر قبل ازمرگ مستحب است؟

  خیر ؛ درلسان روایات رسیده ،از ائمه معصومین (ع) از این عمل نهی شده است،چراکه باعث کوتاه شدن عمر انسان می شود و همچنین هیچ تاثیری در سرنوشت انسان در دنیا و آخرت ندارد ،ولی متاسفانه درجامعه امروز ،شاهد آن هستیم که ،برخی بدون توجه به این مسئله، دنبال خرید قبر پیش از موعد می باشند، که هیچ لزومی نداشته ،و دردی را هم دوا نمی کند.درحالی که هزاران انسان به پول آن برای زنده بودن احتیاج دارند و .....

ضمناً اگر یکسال بگذرد و از آن استفاده نشود ، به آن خمس تعلق می گیرد و اگر خمس آن داده نشود ، این قبر غصبی به حساب می آید .


1- اگر انسان قبری را بخرد و یک سال از آن بگذرد،آیا به آن خمس تعلق می گیرد ؟

جواب: بله به آن خمس تعلق می گیرد ، چرا که جزو معونه زندگی و امور مایحتاج انسان بحساب نمی آید ، لذا خرید آن برای روزی که معلوم نیست ، جلوی خمس را نمی گیرد ،مگراینکه فرد نیت کند ،که هرکس خواست به او بدهد . اگر این قبر هدیه باشد ، احکام مربوط به هدیه راد دارد .ضمناً این حکم برای کسی است که ، اهل خمس می باشد و اگر کسی اهل خمس نباشد ، در هرحال به آن خمس تعلق می گیرد ، چه سال بگذرد ،یا خیر  

٢- اگر انسان کفنی را بخرد و از آن تا یکسال استفاده نشود ، حکمش چیست ؟

جواب : بعد از گذشت ، یکسال باید خمس آنرا پرداخت نماید . ضمناً یکبار دادن خمس کفایت می کند .