نکات ظریفی در امر ازدواج حضرت علی (ع) با حضرت زهرا (س)  وجود دارد که،کمتر به آن پرداخته شده است که ،می تواند الگوی خوبی برای جوانان ما در امر ازدواج باشد .

همانطور که می دانید ، تنها خواستگار حضرت (س) فقط حضرت علی (ع) نبوده است، بلکه سران قبایل و سرمایه داران مکّه هم از حضرت خواستگاری نموده اند و جواب منفی شنیدند و امّا نکات قابل توجه :

١ - مشورت پیامبر (ص) با دختر خود در امر ازدواج

در زمان ازدواج حضرت زهرا (س) ، پیامبر با مشورت ایشان تصمیم می گرفتند ، هیچگاه پیامبر (ص) نگفتند ، خوب بنده هم پیامبرم و هم پدر او هستم و صلاح او را بهتر می دانم ، پس نیازی به نظر او نیست .

٢- احترام حضرت زهرا (س) به نظر پیامبر (ص) در انتخاب همسر

٣- پرهیز از ارزشهای دروغین در امر ازدواج


در هر زمان ضد ارزشهایی وجود دارد که مسیر زندگی افراد را خاصه در امر ازدواج عوض می نماید و حضر ت (س) از این مسائل مانند ثروتمند بودن ، خیلی زیبا بودن و غیره پرهیز داشتند ، علیرغم آنکه زنان قریش حضرت زهرا (س) را بخاطر فقر حضرت علی (ع) مورد سرزنش قرار می دادند .

مسئله ای که امروزه از معضلات روز شده است . متاسفانه خانواده ها در امر ازدواج فرزندان شان به چیزهایی اهمیت می دهند که اغلب هیچ تاثیری در زندگی فرزندانشان ندارد ، و علت آنهم فقط به فقط بخاطر خود را نشان دادن جلوی مردم است ، مردمی که بعد از عروسی می روند و این دختر و پسر هستند که باید باهم زندگی نمایند آنهم با ارزشهای دروغین

 4- توجه به خداوند متعال درتمام لحظات ازدواج و عروسی

خیلی از عروس و دامادها شب عروسی را بهانه ای برای هر نوع گناه قرار می دهند ولی حضرت (س) عروسی را وسیله ای برای آمادگی بیشتر بسوی خداوند می داند .

5-  درخواست برگزاری عروسی بطور ساده

6- اطاعت پذیری از شوهر

7- حیا نمودن حضرت زهرا (س) از اینکه از شوهر خود درخواستی نماید که در توان او نباشد .

8- انتخاب کار منزل بخاطر دوری از نامحرم