١- آیا کاسبی و معامله در روز عاشورا جایز است ؟

جواب : کاسبی و معامله در این روز مکروه است .

٢-آیا روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است ؟

جواب : روزه گرفتن در این روز مکروه است ، یعنی بهتر است ، که ترک شود.

٣- آیا گرفتن مراسم عقد در روز عاشورا جایز است؟

جواب : گرفتن مراسم و یا خواندن خطبه عقد ازدواج فی نفسه اشکالی ندارد.

۴- آیا انجام مسائل زناشویی در شب و روز عاشورا و تاسوعا و ایام شهادت ائمه (ع) اشکال دارد ، با توجه به اینکه ما تازه ازدواج کرده ایم؟

جواب :ازنظر شرعی اشکال ندارد،ولی بهتر است،در این ایّام حتی المقدور رعایت شود.

5- آیا از ارامنه می شود ، نذری گرفت ؟

در این مسئله نظر مراجع مختلف است ولی به نظر حضرت آیة الله خامنه ای مدظلّه عالی اشکالی ندارد ، چرا که ایشان اهل کتاب را پاک می دانند . البته گرفتن نذری فی نفسه اشکالی ندارد ، آنچه که مورد اختلاف است ، مصرف کردن آن است .


خوردن غذاهای نذری اقلیتهای دینی به فتوای حضرت آیة الله مکارم شیرازی
 آیا استفاده و خوردن غذاهای نذری که اقلیتهای دینی ( ارامنه و زرتشتیان ) که به مناسبت ایام محرم توزیع می نمایند برای مسلمانان جایز است .
 
جواب : از غذاهای غیر گوشتی آنها می توانید استفاده کنید.

6- آیا در روز عاشورا می توان بدون وضو نماز خواند ؟

خیر ، تحت هیچ شرایطی بدون طهارت سه گانه ( وضو - تیمم - غسل ) نمی توان نماز خواند .

7- آیا می توان نذری را که از حرام است را گرفت و خورد ؟

با فرض این سئوال خیر نمی توان گرفت و مصرف نمود و لو نذری باشد ، حرام تحت هرشرایطی حرام است .

8- آیا قمه زدن جایز است ؟

جواب : از آنجایی که موجب ضرر به بدن و تضعیف مذهب شیعه در جهان می شود ، جایز نیست .