خانواده بمانند ریشه انسان است.

انسان بی اصل و نسب هم این چنین وضعیتی را دارد . آنچه که از مال ، پول ، خانه ، محبت و مقام که به او داده می شود ،بجز اتلاف مال و عمر سودی نخواهد بخشید .

چون ریشه ای برای جذب ندارد ،ولی انسان با اصالت و خانواده دار بمانند درخت ریشه دار است که، اگر صدبار هم قطع شود و هزاران بار هم باد های روزگار شاخه هایش را بشکند ، از نوع می روید و برگ و میوه می دهد .

البته گیاهان ریشه های متفاوتی دارند و به همان میزان ، ارزش آنها هم تغییر می کند . انسانها هم به نسبت خانواده هایشان  گوناگون بوده و دارای ارزش های متفاوت دارند.

/ 0 نظر / 181 بازدید