عوامل فساد در جامعه

٢- فساد مالی و وجود لقمه های حرام در سر سفره ها

٣- رواج دروغ در میان مسئولان و مردم

۴- دوری از مساجد و نماز

۵- اباحه گری در سطح جامعه

۶- ترک امر بمعروف و نهی ازمنکر

٧- مسابقه در تجملات و مال اندوزی

٨- بی غیرتی مردان

٩- بی عفتی زنان

١٠- فراموش کردن وظایف پدری و مادری

 ١١- اعتیاد

١٢- وجود سفرخانه های سنتی ( کابارهای جدید )

/ 0 نظر / 73 بازدید