عاقبت جهل

آنچه که می بینید و می خوانید ، حاکی از جهل بشریت ، دوری از دین الهی ، پیامبران و امامان می باشد . وقتی که انسان نمی داند و یا اینکه معلمی از جنس و نوع خویش دارد ،که آنهم نیز جاهل است ، نتیجه ای غیر از این نخواهد داشت .

این تصاویر واقعیتی تلخ است که ، امروزه در جهان در حال رخ دادن است . در آفریقا به این صورت و در کشورهای اروپایی به صورت دیگری مانند خوردن منی مرد ، اینجاست که ، ما شیعیان باید قدر فرهنگ و دین خویش را بدانیم . 

زنان اهل اتیوپی ، مادرزادی لب بشقابی نیستند ، بلکه مادران قبیله ، لب های دختران خود را از کودکی به این شکل در می آورند ، بدین ترتیب که در کودکی طی مراسمی سوراخی درلب پائین ایجاد می کنند و یک دکمه از عاج فیل را که در نظرشان بسیار گرانبهاست داخل سوراخ قرار می دهند و بتدریج که ایام سپری می شود و دختران رشد می کنند ، مادران هر شش ماه یکبار دگمه بزرگتری جانشین آنها می کنند و در هفده یا هجده سالگی که قطر دکمه ها به هشت سانتیمتر می رسد و تحمل وزن آن برای لب دخترها غیر مقدور است دگمه هایی که از جنس چوب بسیار سبکی است جانشین دگمه های عاج می سازند و به مرور زمان آن را نیز عوض می کنند و دکمه های چوبی بزرگتری را جایگزین می کنند.

جالبتر اینکه دختری که در این قبیله ، لب بشقابی نداشته باشد در نظر مردان و زنان این قبیله دور از تمدن است .

/ 0 نظر / 199 بازدید