خروجی سینما ،سیما و دانشگاه چیست ؟

آنچه که در کشور قابل بررسی و تامل است ، ورودی و خروجی ما در دانشگاه ها ، سینما ، صدا و سیما و مدارس می باشد . دختران و پسرانی که با حجاب و نماز خوان وارد می شوند و بی نماز ، مبتذل و بی حجاب از این محیطها خارج می شوند . علت این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد .

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مراکزی که خود عامل انسان سازی است ،  به مراکز انسان سوزی تبدیل شده است . این موضوع نشان از آن دارد ، که ما داریم ، به بیراه می رویم . متاسفانه درنظام مدیریتی ما ، بنا بر این است که ، به لایحه اول مدیریتی دقت کنیم ، ولی لایه دوم و سوم که کار صفی را انجام می دهند ، اصلاً برای مان مهم نباشد . 

کسانی که خود را عامل فرهنگ سازی می بیینند ، خود ضد فرهنگ هستند .

/ 0 نظر / 41 بازدید