غفلت از روح بزرگترین اشتباه

 « فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ »

 سوره عبس -آیه 24

یکی از نکاتی که باید در تربیت انسان بدان توجه شود ، این مسئله می باشد که

، انسان دو بُعد دارد .

١- جسم

٢- روح

لذا غفلت از هریک از این ابعاد باعث انحراف و عدم توازن در گفتار ، رفتار و تربیت انسان خواهد شد. همانگونه که ما انسانها به صادرات و واردات جسم خود توجه می کنیم ، باید به صادرات و واردات روح خود هم توجه نماییم .

همانطور که انسان ، اگر غذای مسموم بخورد ، باعث مریضی جسم او می شود . اگر هم غیبت بشنود و یا به حرامی نگاه کند ، این قبیل موضوعات هم باعث مریضی روح او خواهد شد. حال اینجا یک سئوال پیش می آید ، آنقدر که ما به خوراکی هایمان توجه می کنیم و آدرس چلوکبابی ها ، میوه فروشی ها ، معجون فروشی و غیره را بلد هستیم ، آدرس کلاس های آموزش احکام و مبانی دینی را بلد هستیم .

/ 0 نظر / 10 بازدید