توجه به نماد ها

آنچه که یک جامعه فهیم باید بدان توجه کند،این مسئله است که،از وسائل،اشیاء و نمادهایی که از کشورهای دیگر به عنوان علم ،تکنولوژی و غیره می آید ، با دقت نظر کرده و سپس استفاده نماید . برخی اوقات انسان تعجب می کند که روی پیراهن ،شلوار و ماشین بعضی مردم کلمات انگلیسی بصورت جمله و نماد نوشته شده  ، آنهم با معانی زشت و ناپسند مانند همجنس باز ،حیوان ،مدفوع پرست و شیطان پرست و ما می پوشیم و افتخار هم می کنیم حال یا عمداً و یا از روی ندانستن و از جمله این موارد استفاده از خوشبو کننده با نمادهای شیطان پرستی(X) در تهران و نقاط دیگر کشور در اتومبیل ها هم زیاد شده است .

/ 0 نظر / 32 بازدید