تمسخر در کلام حضرت زهرا (س)

داستانی پیرامون عاقبت تمسخر کردن

مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب "انوارالبهیه " نقل کرده است که : در شهر بغداد زنی را دیدندکه ، با سرعت در حرکت است . از او پرسیدند ، این چنین با عجله به کجا می روی ؟

گفت : به سوی حرم حضرت موسی بن جعفر (ع) می روم ، تا از او بخواهم ، پسرم را که به زندان افتاده آزاد شود . مردی که از افراد اهل سنت بود و پیرو مذهبِ " حنبلی " بود ، از روی مسخره گفت : موسی بن جعفر (ع) خود در زندان مرده است ، چگونه می خواهی پسرت آزاد کند ؟

آن زن در همان لحظه دست بر دعا برداشت و گفت : خدایا ! به حق آن کسی که در زندان کشته شد ، قدرتت را بر من آشکار کن ! پس در همان لحظه دید ، پسرش از زندان آزاد شده و به سوی او می آید و  برای آن سنی هم فردی خبر زندانی شدن ، پسرش را آورد .(2

منبع :

1- اهل البیت ، از توفیق ابو علم ، ص131

2- انوار البهیه ، ص320

/ 0 نظر / 41 بازدید