عصرهای جمعه چه خبر است؟

اگر دقت کرده باشیم ، بعضی یا اغلب عصرهای جمعه ، دل انسان پر از غم می شود و این درک متعلق به همه انسان ها نیست. و همیشه هم این مسئله بوجود نمی آید . ولی اگر این اتفاق افتاد . باید بدانیم که:

امام زمان (عج) به ما نظر کرده است و توانسته ایم ،  با حضرت (ع) به نوعی ارتباط روحی و عاطفی برقرار نماییم . چراکه عصرهای جمعه ؛ وقتی نامه اعمال ما را به محضر امام زمان (عج) می برند ، با دیدن نامه اعمال بعضی از ما شیعیان و مسلمانان حضرت دچار غم و اندوه می گردد و شروع به گریه می کند و آنهایی که به حضرت  (ع) وابستگی روحی دارند ، از غم و ناراحتی امام (ع) دچار غم و اندوه می گردند.

 

<< اگر این حالت در عصر جمعه برایت پیش آمد ؛ زیارت آل یاسین و دعا برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) فراموش نشود. >>

/ 0 نظر / 31 بازدید