هدف از سئوال کردن

جاهل واقعی کسی است که ، سؤالش جاهلانه است و نمی پرسد ،برای فهمیدن ، بلکه می پرسد ،برای امتحان کردن . درمجموع کسانی که سئوال می کنند،چهار دسته هستند :

١- یک عده سؤال می کنند ، تا یاد بگیرند .

٢- یک عده سؤال می کنند ، تا مچ گیری کنند .

٣- یک عده سؤال می کنند ، تا خود را توجیه نمایند ،یعنی جاده را برای دل و فکر خود هموار سازند ،در حالی که جواب سئوال خود را می دانند و با سؤال کردن خود را به نادانی می زنند .

۴- یک عده سؤال می کنند ، تا خود را نشان دهند . 

/ 0 نظر / 34 بازدید