برخی بازی های کودکانه زنگ خطر است .

شبیه سازی جنسی زندگی بزرگسالان برای کودکان، فرایندی است که ،در طولانی مدت ارکان اخلاقی خانواده را سست خواهد کرد. چراکه این مسئله برای کودکان زیاد عیب شمرده نمی شود ، مخصوصاً که حالت بازی هم به خود بگیرد ،ولی این یک بازیی نیست ،که فکر او را پرورش دهد، بلکه او را به دام فساد می اندازد .

 
بازی های کودکانه تأثیر روانی و فراوانی را در شکل دهی شخصیت کودکان دارند،لذا والدین باید در خرید اسباب بازی برای کودکان و فرزندان خود دقت نمایند .  
/ 0 نظر / 136 بازدید