اثر دارو

به بقراط حکیم گفتند : وقتی انسان دارو می خورد،چرا صورتش قرمز می  شود ؟ 

گفت : وقتی خانه را تمییز می کنند ، گرد و خاک آن به در و دیوار می نشیند .

/ 0 نظر / 25 بازدید