دعا جرم را کاهش می دهد.

یک افسر پلیس عالی رتبه آمریکایی با استفاده از قدرت دعا و نیایش ، جرم و جنایت را در منطقه کاری اش به شدت کاهش می دهد . آقای راجر بارتلت ۴۴ساله عنوان می کند ،که با جمع کردن مردم در کلیسا و دعای دسته جمعی توانسته به میزان قابل توجهی از بیشتر شدن جرم ، جنایت و مرگ و میرهای بر اثر حوادث در منطقه بارن استمپل کم کند . وی معتقد است که ،با مدارک این قضیه را می توانم ،اثبات نمایم ،که هر چه بیشتر دعا شود ،میزان مشکلات در شهر کمتر می شود.

ضمناً قابل توجه شما خواننده محترم است ،که بدانید درحال حاضر کشور آمریکا باهمین نظریه که وجود افراد مذهبی در ایالات آمریکا ایجاد امنیت می نماید ،برای علما مذهبی religious card صادر می نماید.

/ 0 نظر / 19 بازدید