عید سعید قربان

عید قربانی نمودن هر چه غیر خداست ، بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.

عید قربان، عیدی است که، در آن حضرت ابراهیم (ع) خود را برای رسیدن به خدا وند متعال قربانی نمود. تا همه انسانها بدانند ،که راه رسیدن به او از خود گذاشتن می باشد. برای روشن شدن این موضوع ، یک مثال بزنم. هنگامی که انسان جلوی آینه می ایستاد ، مادامی که توجه اش به خود است ، هیچ کس غیر خود را نمی بیند. برای اینکه بتواند غیر خود را ببیند، یا باید توجه از خود  بر دارد ویا اینکه باید آینه را بشکند.

عید قربان که پس از وقوف در عرفات(مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرامى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز حج گذار، اسماعیل وجودش را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کرده قربانی مى کند تا سبک بال شود.

صدای پای عید می آید. عید قربان ؛عید پاک ترین عیدها است ،عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است ،که به قرب الهی رسیده اند. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

/ 0 نظر / 30 بازدید