تفکرات بهائیت و بابیت

۴-  یکی از اعتقادت ایشان بعد از مهدویت سید علی محمد ، ربوبیّت و الوهیت ایشان است .

۵-  واجب است انهدام و نابودی تمام ابنیه و بقعه های روی زمین از کعبه و قبور انبیأ و ائمه و تمام مساجد و. . . هر بنایی که به نام دیانت ساخته می شود.

۶-  واجب است بر سلاطینی که به دین باب روی می آورند، خانه علی محمد باب در شیراز را که در آن تولد یافته و زندگی کرده، به گونه ای خاص بنا کنند که از بیرون نود و پنج درب داشته باشد و از میان نود درب و آنقدر وسعت داشته باشد که تمام شیراز را دربر گیرد و زمانی که اهل دنیا به حج بابیگری می روند گنجایش آن را داشته باشد. علاوه بر آن خانه شیراز که «کعبه» می شود، هیجده بقعه رفیع دیگر بر قبر هیجده حروف حی که مؤمنین او هستند بنا نمایند. . . .

۷-  حج : کعبه شیراز خانه میرزا علی محمد باب ( بیت النقطه) و خانه حسینعلی میرزا بر تمام مردان پیرو باب واجب است و نیز بر همه مردان و زنان شیراز.

۸-  ازدواج با محارم غیر از زن پدر، حلال می باشد.

۹-  معاملات ربوی آزاد و حلال است.

۱۰- حجاب زنان ملغی می باشد (و بی حجابی آزاد و حلال).

۱۱- دخالت در سیاست ممنوع می باشد.

۱۲- حقوق و وظایف شرعیه بر دو قسم است، قسمی مانند نماز و روزه و غیره ، فردی و شخصی است و قسمی مانند شرکت در انتخابات و  محافل روحانیه و امور عمومی  وظیفه اجتماعی است.

 در قسمت اول انجام فرائض شرعیه از ابتدای سن بلوغ که اول شانزده سالگی است بر دختر و پسر متساویاً فرض و واجب است و در قسمت دوم انجام تکالیف اجتماعی پس از پایان بیست و یک سالگی و ورود به بیست و دو سالگی که سن بلوغ اجتماعی آن هم بر پسر و دختر متساویاً واجب است. 

«عبدالبهأ» در مورد تفاوت حقوقی مردان و زنان در فرقه بهائیت می گوید:
«در شریعت. . . نسأ و رجال در جمیع حقوق متساویند مگر در بیت العدل عمومی زیرا رئیس و اعضای بیت العدل به نص کتاب رجالند. . . . »

۱۳- محبت  و مهربانی به دوست و دشمن ( محبّت کردن به خلق )

۱۴- شناخت ، اولین چیزی که بر بندگان واجب شده است شناخت محل تابش وحی و طلوع امرالله است، یعنی معرفت به سید علی محمد باب و میرزا حسینعلی بهاء الله که در اثر این شناخت اعمال قبول می شود.

۱۵-  باب الله همان خداست و پس از او  بهاء الله و بعد از آن دو شوقی افندی خدا شد.

۱۶- بهاء مژده انبیاء گذشته و باب است، یعنی سید علی محمد شیرازی باب فقط مژده رسان بهاء الله بود و با آمدن او قیامت نزدیک می شود.

۱۷- اسماء، صفات و افعالی که برای خداوند تبارک و تعالی ذکر می شود رموزی است برای اشخاصی که آنها مظهر الله هستند(یعنی خدا در آنها ظهور کرده است) و گرنه خداوند، اسماء و صفات و افعال ندارد.

۱۸-  بهاء الله، احد و واحد است و شریکی در ملک برای او نیست، چرا که خداوند در او ظهور کرده است و این ظهور برای شناخت بیشتر خداوند است که در حجاب غیب از نظرها پوشیده است.

۱۹- بابیت و بهائیت از همه ادیان گذشته بهتر است، چرا که خداوند در بهاء الله ظهور کرده است و ادیان دیگر با ظهور بهاء تمام می شوند و به مرحله کمال می رسند.

۲۰- دین اسلام تا آمدن بهاء الله معتبر بود و قرآن کریم هیچ گونه اعجازی ندارد و توسط باب نسخ شده است.

۲۱- بهاء الله یک معجزه است، زیرا بدون اینکه به مدرسه برود توانسته الواح مقدس فارسی و عربی را املاء نماید.

۲۲- شریعت بهائی فقط پس از هزار سال قابل تغییر است یعنی خداوند تبارک و تعالی می تواند بعد از هزار سال در شخص دیگری ظهور کند و دین بهائیت را نسخ کند، همچنانکه با ظهور خود در بهاء، دین اسلام را نسخ کرد.

٢٣- نماز صبح و ظهر و شام  9 رکعت است و به صورت فرادی نماز می خوانند و قبله شان شهر عکا است که قبر میرزا حسینعلی بهاء (خدایشان) در آنجاست. در بهائیت نماز آیات نسخ شده و کسی که آب ندارد به جای وضو ، پنج بار می گوید: بسم الله الاطهر الاطهر.

۲۴- ازدواج: بیش از یک زن جایز نیست،

۲۵-  طهارت: همه اشیاء روی دنیا پاک است مانند: بول، غائط، منی، سگ و ... و این موهبت بهاء به بندگان اوست.

۲۶- مراکز اجتماع: «حظیرة القدس» در عشق آباد و «مشرق الاذکار» در نزدیک شیکاگوی آمریکا از مراکثر اجتماع بهائیت به شمار می آیند.

۲۷- تربیت اولاد: درس و یاد دادن احکام به فرزند بر عهده پدر است و اگر فقیر باشد هزینه آن از بیت العدل داده می شود.

۲۸- یک سوم از دیه کسی که کشته شده است حق بیت العدل بهائیت است نه صاحب دم.

۲۹- زنا: حد زنا در مرحله اول 9 مثقال طلا و در مرحله بعد 18 مثقال به بیت العدل ریخته می شود.

۳۰- مهمانی: هر ماه یکبار مهمانی بر همه واجب است هر چند با دادن آب خالی.

۳۱- بهداشت: هر هفته یک بار غسل و ناخن گرفتن واجب است.

۳۲- عید: هر سال دو عید هست: که عبارت اند از روز بعثت باب(ادعای بابیت) و روز ولادت میرزا حسینعلی بهاء.

۳۳- دفن اموات: مرده ها باید در بلور، سنگهای قیمتی و چوب های محکم و لطیف و با انگشتر نقش دار به اسم بهاء، دفن شوند.

۳۴-  آداب و معاشرت: با ادیان دیگر با محبت و مسالمت رفتار شود تا بوی خوش رحمان(بهاء الله) را بیابند.

۳۵- ارث: سهم دختر و پسر مساوی است همچنان که بلوغ هر دو در 15 سالگی است.

۳۶- اسباب منزل: هر نوزده سال یک بار، باید اثاثیه منزل تغییر یابد.

nbsp; و مهربانی به دوست و دشمن ( محبّت کردن به خلق )

/ 0 نظر / 430 بازدید