معامله ی عُمر با چه ؟

یکی از نکاتی که باید ما انسانها بدان توجه کنیم ، این سئوال است که :

« آنچه که ما می دهیم ، در مقابل چه چیزی می گیریم. »

اگر جوانی مان ، زندگی مان ، زیبایی مان ، پول مان ، جسم مان ، علم مان ، عقل مان و خلاصه عمر مان را می دهیم در مقابل چه چیزی می گیریم ، این سئوالی است که باید در لحظه لحظه زندگی مان از خود بپرسیم .

آن دختری که جوانی و زیبایی خود را معامله می کند ،باید ببیند در عوض آن چه چیزی می گیرد ، آن جوانی که جسم خود را در مسیر اعتیاد از دست می دهد ، باید ببیند ، چه چیزی می گیرد .

آری ؛ باید ببینیم ، در این داد و ستد های زندگی ، چه نتیجه و ثمره ای برای ما حاصل می شود .

/ 0 نظر / 30 بازدید