فریب حیوانات ممنوع

در تاریخ آمده است که ،روزی حضرت علی (ع) در حالی که علوفه ای در دست داشت ، سعی می کرد ،تا چهارپایی را بدین صورت با خوردن علوفه به داخل آغل ( استراحت گاه حیوانات ) هدایت نماید ، که ناگهان یکی از یاران حضرت رسید و از امام خواست ،تا این کار را او انجام دهد . لذا علوفه را از ایشان گرفت ،تا با دادن علوفه به حیوان او را به سمت آغل هدایت نماید ، که بعد از لحظاتی حضرت (ع) نگاه کرد و دید که وی با دست خالی و گول زدن حیوان ، می خواهد حیوان را به طویله ببرد ، که حضرت(ع) از این قضیه ناراحت شد و خود را رسانید و به وی گفت : حق ندارید ،حتی حیوانات را هم فریب دهید. چرا بدون اینکه به حیوان علف دهی، او را با دست خالی فریب می دهی ،تا بخواسته ات برسی .

در حدیث دیگری نیز با این مضمون از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا (ع) از پدرش و پدرش از امیرالمؤمنین (ع) نقل می کند ، که روزی به همراه پیامبر (ص)داشتیم ،راه می رفتیم. دیدیم که کسی می خواهد، اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند. او نیز ظرف خالی را بجای علوفه برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند ،تا اسب بخوابد. پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید! هیچ کس و لو حیوان را نباید فریب داد.

آری عزیزان ؛ این قطره ای از عظمت و معارف رفیع دین اسلام است که ،حتی در این دین اجازه داده نمی شود که انسان ، حیوانی را فریب دهد ، چه برسد ، به اینکه انسانها را فریب بدهیم . ضمناً فریب کاری با زیرکی دو موضوع متفاوت هستند .

/ 0 نظر / 88 بازدید