تربیت فرزند بدون مطالعه ، هرگز

آیا هیچ انسان عاقلی بدون تحقیق در بانکی و یا موسسه ای سرمایه گذاری می کند و یا سهام شرکتی را می خرد ؟ قطعاً خواهید گفت : خیر ؛‌ چرا که انسان سرمایه گذاری می کند که از آن سود ببرد و از سرمایه خود استفاده بهینه و مکفی ببرد . واین سرمایه گذاری برای او نتیجه داشته باشد . حال اینجا یک سئوال پیش می آید .

١- آیا فرزندان ما ، سرمایه زندگی والدین خود نیستند ؟

٢- آیا ارزش فرزندان ما از مال دنیا کمتر است ؟

٣- آیا بنده و شما این اموال را ؛  مگر برای فرزندان خود نمی خواهیم ؟

/ 0 نظر / 35 بازدید