آیا ارزش انسان ها به شغل آنان است .

«انّ اکرمکم عند الله اتقاکم »

آیا ارزش انسان ها به شغل آنان است .

نسبت به این سوال نظرات متعددی وجود دارد .

- اگر با نگاه دنیوی و مادی ( ماتریالیسم ) به انسانها نظر کنیم ، ارزش انسان ها بر اساس موقعیت شغل ، مقام و ثروت شان تعیین می گردد . لذا در این نگاه به 4 روش عمل می شود.

الف) عدّ ه ایی به هر دو ( دکتر ؛ رفته گر ) احترام می گذارند ، ولی یکی را با دید یک دکتر و دیگری را با دید،یک رفته گر

ب) عدّه ایی فقط به افراد از قبیل ( عالم ؛ دکتر ؛ مهندس ؛ مسئول ؛ پولدار و غیره ) احترام می گذارند و بقیه را اصلاً آدم حساب نمی کنند . چرا که این افراد کِلاس شان پایین است.

ج) عدّه ایی انسان ها را بر اساس منافع شان تحویل می گیرند. هر جا به مهندس نیاز دارند . به او احترام می کنند، و هر جا به مرده شور نیاز دارند ، به او احترام می کنند.

د ) عدّه ایی به انسان ها از دو منظر نگاه می کنند . یکی را از بالا و دیگری را از پایین

2- امّا اگر  با نگاه خدایی و الهی بخواهیم ،به انسانها نگاه کنیم ، همه انسانها قابل احترام هستند و ارزش آنان به تقوای شان می باشد. چرا که جهان آفرینش و اداره جامعه به همه افراد نیازمند است ، اعم از عالم ؛ دکتر ؛ رفته گر ؛ نانوا ؛ مهندس ؛ کارگر وغیره

امّا درجامعه امروز چقدر رعایت می شود ، شما خو انندگان محترم بهتر می دانید. کافی است ،به اداره ایی مانند بانک ؛ شهرداری ، دادگاه ، کلانتری مراجعه کنید ، تا در آنجا ارزش انسان ها را بسنجید.

پس به بعضی کودکان ( آنهم متاسفانه در یک جامعه مسلمان) حق بدهید ،که از گفتن شغل و یا وضعیت مالی پدرشان امتناع بورزند . در حالی که در پیشگاه الهی ارزش انسانها به تقوایشان می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید