عبرت گرفتن از دیگران

قال علی (ع) :

« ما اکثرالعبر و اقل الاعتبار »

> عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت گیرندگان چه اندک <

 (نهج البلاغه دشتی/ حکمت ۲۹۷)

امروز در خلوت خود به دوستان ، آشنایان و چندین سال زندگی در میان مردم فکر می کردم و عوامل موفقیت و عدم موفقیت ایشان را آنالیز و تحلیل می نمودم  ، که بدین نتیجه رسیدم :

کسانی که در جوانی ، پیری نموده ، یعنی با تجربه و از روی تعقل و با احتیاط در همه امورات اعم از رفاقت و تفریح و غیره عمل می نموده اند ، در پیری از زندگی شان لذت برده و جوانی می کنند و کسانی که در جوانی ، جوانی کرده اند و عمر خود را به بطالت و خوشگذرنی و رفیق بازی و غیره سپری نموده اند ، در پیری هم پیری کرده و در سختی و بدبختی بسر می برند .

آری عزیزان ، هرکسی در زندگی بجایی رسیده است ، در جوانی رسیده است و هرکسی هم که بیچاره و بدبخت شده است ، در جوانی بدبخت شده است . 

/ 0 نظر / 38 بازدید