برداشت غیرصحیح از روایت تربیت کودک

بهترین دوران تربیت فرزندان در همین دوران است . چگونه می شود ، در این دوران فرزند را رها و آزاد گذاشت و به او امر و نهی ارشادی و تربیتی نداشت ، پس منظور از این کلمه (سیّد) چیست ؟

منظور این است که ، ما انسانها در مقابل سلطان و آقا چگونه رفتار می کنیم . در مقابل کودکان تا سن هفت سالگی باید این گونه رفتار نماییم . دقت در رفتار ، دقت در گفتار و غیره داشته باشیم . جلوی فرزندان هر عملی را انجام ندهیم ، چراکه فرزندان ما در چنین دورانی ، تمام رفتار ما را اعم از خوب و بد ضبط می نمایند و چون قدرت تحلیل ندارند ،بمانند آینه انعکاس می دهند و در یک جمله باید گفت ،که رفتار والدین در این دوران سعادت و شقاوت کودکان را در آینده رقم می زند .

/ 0 نظر / 29 بازدید