آیا ساعات سعد و نحس داریم ؟

خیر ؛ مفضّل بن عمرـ از شاگردان امام جعفرصادق(ع) ـ از حضرت (ع) در این خصوص سئوال نمود که، آیا ساعات سعد ونحس که منجّمان و طالع بینان تعیین می کنند ؛ صحّت دارد؟

حضرت درجواب فرمودند : ساعات سعد و نحس که منجّمان تعیین می کنند ، از روی قواعد جادوگری است امّا ساعات مساعد و نامساعد در مورد انسان داریم که، به مزاج انسان بر می گردد و ربطی به جادوگری ندارد.

برای هر انسانی ، هرچند روز یکبار و گاهی در یک شبانه روز از لحاظ مزاجی وضع مساعد یا غیر مساعد پیش می آید و علتش این است که ، خون وخلط در وجود آدمی همواره به یک حال نیست و درساعات شبانه روز فرق می کند.

پس ساعات مساعد و غیر مساعد ما انسانها به حالات مزاجی ما برمی گردد که ، این حالات هم بر می گردد به نوع خواب و خوراک و مسائل زیست محیطی و آرامش وغیره که انسان باید بدان توجه کند . 

 کتاب مغز متفکر شیعه - ص 491

/ 0 نظر / 32 بازدید