آشنایی با افکار بودائیان

یکی از افکار بودائیان ، آنهم در قلب تقدس بودایی یعنی نپال ، پرستش کودکان دختر تا سن 16 سالگی به عنوان خدا و الهه زندگی می باشد .

 به دختران تا سن ١۶ سالگی در نپال ، کماری به معنای ویرجین یا باکره گفته می شود و این نوع عملکرد با دختران باکره ،  نمادی از تقدس و پاکی محسوب می شود امّا زمانی که این دختران به سن بلوغ می رسند ، دیگر نه تقدس دارند و نه پاک محسوب می شوند.

همانطور که می دانید ، بودائیان غیر خدا را پرستش می کنند و جایگزین خداوند متعال به چنین تفکراتی روی می آورند .

/ 0 نظر / 20 بازدید