خرید قبر و خمس

1- اگر انسان قبری را بخرد و یک سال از آن بگذرد،آیا به آن خمس تعلق می گیرد ؟

جواب: بله به آن خمس تعلق می گیرد ، چرا که جزو معونه زندگی و امور مایحتاج انسان بحساب نمی آید ، لذا خرید آن برای روزی که معلوم نیست ، جلوی خمس را نمی گیرد ،مگراینکه فرد نیت کند ،که هرکس خواست به او بدهد . اگر این قبر هدیه باشد ، احکام مربوط به هدیه راد دارد .ضمناً این حکم برای کسی است که ، اهل خمس می باشد و اگر کسی اهل خمس نباشد ، در هرحال به آن خمس تعلق می گیرد ، چه سال بگذرد ،یا خیر  

٢- اگر انسان کفنی را بخرد و از آن تا یکسال استفاده نشود ، حکمش چیست ؟

جواب : بعد از گذشت ، یکسال باید خمس آنرا پرداخت نماید . ضمناً یکبار دادن خمس کفایت می کند .

/ 0 نظر / 309 بازدید