احکام ازدواج و صیغه

١- آیا صیغه یا عقد موقت هم نیاز به طلاق دارد ؟

خیر : بعد از اتمام زمان صیغه « و حتی قبل از زمان اتمام صیغه با رضایت طرفین » این عقد به پایان می رسد؛ بدون نیاز به جاری کردن طلاق و یا هر نوع عبارت دیگری و به صرف جدایی از هم تحقق پیدا می کند .

2- آیا با جاری شدن عقد موقت هم محرمیت بین مرد و مادر زن تحقق پیدا می کند ؟

بله : بین مرد و مادر زن و همچنین زن و پدر مرد محرمیت بوجود می آید .

3- آیا با اهل تسنن می توان ازدواج کرد ؟

بنا به فتوای مراجع عظام تقلید ازدواج با اهل تسنن مانعی ندارد ، به شرط اینکه از ناصبی ها یعنی دشمنان اهل بیت(ع) نباشند.

4- آیا می توان با اهل کتاب ازدواج دائم یا موقت نمود ؟

با زنان اهل کتاب (یهود و نصارا) می توان ازدواج موقت نمود و خواندن صیغه هم با این افراد لازم می باشد. ولی عقد دائم نمی توان مگر به شرط مسلمان شدن

5- آیا میتوان دختری را که به هر دلیلی بکارت خود را از دست داده است ، بدون اذن پدر صیغه کرد ؟

خیر : اذن پدر یا جد پدری لازم است.

6- آیا در ازدواج موقت با زن اهل کتاب عدّه نگه داشتن لازم است؟

بله لازم است.

7- هرگاه قبل از عقد دائم ، صیفه محرمیت (عقد موقت ) جاری شود ، آیا نیاز به مهریه جداگانه است.

بله : چرا که مهریه و نوع عقد موقت با دائم فرق دارد ،لذا در صیغه هم زمان و هم مهریه مشخص باید لحاظ شود .

/ 0 نظر / 49 بازدید