عاقبت خود فروشی

عاقبت خود فروشی بخاطر پول ، هوس ، نگاه  ، مقام و..........

1-  رسول اکرم(ص):

((من حاول أمراً بمعصیه الله کان أبعد له مما رجا و أقرب مما اتقی))

کسی که با معصیت و نافرمانی خدا به دنبال کاری باشد ، به آنچه امید دارد ، زودتر از دستش می رود و از آنچه می ترسد ، زودتر به سرش می آید.

گاهی عشق به مقام و مال (و امروزه شوهر یا همسر پیدا کردن ) در مزاج بعضی از مردم جاهل و بدبخت چنان شدید می شود ،که عنان صبر را از کف داده و برای رسیدن به آرزوی خود به هر گناه و نا پاکی تن در می دهند . این عمل و هر عملی شبیه این تصویر و لو از روی فقر باشد ؛ قابل توجیه نیست .

 پسر و دختری که خود را به هزار شکل و رنگ در می آورد و هر نوع گناهی را مرتکب می شود ، برای رسیدن به خواسته خویش مشمول این حدیث خواهد بود . 

/ 0 نظر / 35 بازدید