چرا عده ای برای مسئولیت دست و پا می زنند؟

واقعاً پذیرش مسؤولیتِ امری خطیر و سنگین است و نباید بدان بعنوان یک طعمه و غنیمت برای کسب دنیا نگاه کرد.

امروز که تقدیر الهی برآن شده که فرصت خدمت گذاری نصیب مان شود , از این فرصت مغتنم برای خدمت گذاری استفاده کنیم و تا می توانیم در راه رضایت الهی قدم برداریم و از شکر گذاری این نعمت غافل نشویم .

در راه خدمت به مردم ، اسلام و انقلاب کوتاهی نکنیم و به قدر توان و همت در راه خدا قدم برداریم ,زیرا خداوند توقعی بیش از وسع از انسان ندارد و بدانیم که ,کم کاری و گریز از مسئولیت و ضایع کردن حقوق مردم و تبدیل اتاق مسئول به محل مراودات شخصی و محل غیبت و تبانی و ...... در روز واپسین عذابی سخت و درد ناک برای انسان خواهد داشت .

بیائیم , از این فرصت الهی برای خدمت صحیح و خالصانه استفاده کنیم ,نه برای شهرت و درآمد و بدانیم امروز در معرض آزمایش الهی هستیم و دستان قدرت روزی تهی خواهد بود و در محکمه الهی مورد عتاب قرار خواهیم گرفت . که آیا برای روز دیگر توشه و انبان دنیا را پر کرده ایم و یا زاد آخرت را با مسئولیت در دنیا ذخیره داریم؟

اگر در روز واپسین از ما بپرسند ,روزی خود را از بیت المال بر داشتی ، حال برای مردم چه کردی ؟ چه جوابی آماده کرده ایم؟

اگر از ما بپرسند ,چرا پستی و مقامی را اشغال کردی و به جای کار اداری خویش به کار دیگری پرداختی ,چه جواب خواهیم داد؟

اگر از ما بپرسند این مقام را چگونه و از چه طریق به دست آوردی  ,چه خواهیم گفت؟

/ 0 نظر / 13 بازدید