آخرین سفارش امام حسن مجتبی (ع)

جنادة بن ابی امیّه می گوید که ، در آخرین لحظات عمر شریف امام حسن مجتبی (ع) در حالی که سمّ بر بدن ایشان اثر کرده بود ، خدمت حضرت (ع) رسیدم و ایشان مرااین چنین موعظه نمود .

« یا جناده ؛ استعد لسفرک و حصّل زادک قبل حلول اجلک »1

ای جناده ؛ مهیای سفر آخرت شو و پیش از فرا رسیدن مرگ خویش ، توشه سفر را آماده کن .

آری عزیزان ، عمر به سرعت می گذرد و زنگ پایان زندگی زده خواهد شد . 

1- منتهی الآمال ،ج1 ، ص 331

/ 0 نظر / 169 بازدید