زنان سه دسته اند .

دراینجاست که ، زندگی زناشویی خود را بهتر نشان می دهد ، کسانی که زندگی را فقط به دید لذت می بینند ، در این نوع زندگی کم می آورند . چون که یک زن بیوه  و آنهم صاحب بچه نگاه اش چند بعدی به زندگی خواهد بود و کم تر عاطفی بمانند یک دختر ، به همسر خود نگاه می کند . سطح توقعات یک دختر به مراتب پایین تر است ، از یک زن بیوه ، اگر همه ابعاد فکری این دو را که یکی دختر است و دیگری زن است ، را به دقت آنالیز نماییم . یک زن بیوه به لحاظ اجتماعی ، اقتصادی و عاطفی دارای آسیب و مشکلاتی می باشد ، که یک دختر این مشکلات را یا ندارد و یا اینکه کمتر دارد . لذا اگر دقت کنید ، معمولاً ازدواج های دوم ناموفق است ، از حیث می باشد که ، اسلام با طلاق مخالف است .  

چند نکته در تحلیل این احادیث قابل دقت است:

١- با ذکر نوادر نمی توان یک قاعده را نقض کرد مثلاً یک زن بیوه خیلی بهتر از یک دختر زندگی را اداره کرده است . 

٢- تعصب در مسائل عقلایی راه ندارد ،نمی توان حقایق را بنا بر سلیقه و خواسته خویش تفسیر کرد . این یک حقیقت است که،یک دختر با زن فرق دارد .

٣- بین حقیقت با واقعیت فرق است .

۴- این نکات جهت آگاهی انسانها می باشد ، تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند نه مانعی برای ازدواج با زنان بیوه یا مطلقه

برگرفته از دست نوشته های استاد حاجی امیری 

منبع : تحف العقول - ص 569

/ 0 نظر / 18 بازدید