نکاتی در مورد ازدواج حضرت زهرا (س)

در هر زمان ضد ارزشهایی وجود دارد که مسیر زندگی افراد را خاصه در امر ازدواج عوض می نماید و حضر ت (س) از این مسائل مانند ثروتمند بودن ، خیلی زیبا بودن و غیره پرهیز داشتند ، علیرغم آنکه زنان قریش حضرت زهرا (س) را بخاطر فقر حضرت علی (ع) مورد سرزنش قرار می دادند .

مسئله ای که امروزه از معضلات روز شده است . متاسفانه خانواده ها در امر ازدواج فرزندان شان به چیزهایی اهمیت می دهند که اغلب هیچ تاثیری در زندگی فرزندانشان ندارد ، و علت آنهم فقط به فقط بخاطر خود را نشان دادن جلوی مردم است ، مردمی که بعد از عروسی می روند و این دختر و پسر هستند که باید باهم زندگی نمایند آنهم با ارزشهای دروغین

 4- توجه به خداوند متعال درتمام لحظات ازدواج و عروسی

خیلی از عروس و دامادها شب عروسی را بهانه ای برای هر نوع گناه قرار می دهند ولی حضرت (س) عروسی را وسیله ای برای آمادگی بیشتر بسوی خداوند می داند .

5-  درخواست برگزاری عروسی بطور ساده

6- اطاعت پذیری از شوهر

7- حیا نمودن حضرت زهرا (س) از اینکه از شوهر خود درخواستی نماید که در توان او نباشد .

8- انتخاب کار منزل بخاطر دوری از نامحرم

/ 0 نظر / 58 بازدید