تقوا یعنی چه ؟

تقوی یعنی اجتناب از محرمات ( الورع عن محارم الله )

به بیان ساده تر ،چگونه انسان در بیابان حرکت می کند ؟

بله درست است ، انسان در بیابان بطوری حرکت می کند ،که خار و خاشاک و سنگلاخ در پایش نرود . حال این سئوال پیش می آید ، چرا ؟

خوب ، جواب این سئوال معلوم است .

1- جسم وی مجروح نشده و آسیب نبیند .

2- جلوی حرکت انسان را نگیرد .

تقوا در زندگی به همین معنا است . اگر خداوند متعال می فرماید که، در زندگی تقوا پیشه کنید ، از این رو است که ، گناهان و محرمات جلوی سعادت انسان را می گیرد و روح انسان را مجروح و بیمار می سازد . مثال دیگری بزنم . هیچ انسان عاقلی با ماشین بر روی شیشه و میخ و غیره ، حرکت نمی کند . چرا که می داند ، دیر یا زود ماشینش پنچر می شود و دیگر نمی تواند ، به مقصد برسد . گناهان و محرمات الهی بمانند شیشه و میخ در مسیر سعادت و حرکت انسان می باشند . گناه بمانند مه جلوی دید انسان را می گیرد .

/ 0 نظر / 3 بازدید