نصیحت یک عرق خور به شیخ جعفر شوشتری

رشد و بالندگی انسان در نصیحت پذیری است .

شیخ جعفر شوشتری می گوید : روزی از منبر پایین آمدم و به سمت منزل در حال حرکت بودم ،که ناگهان دیدم ، فرد عرق خوری جلوی من را گرفت . از او سئوال کردم ، آیا با من کاری داری ، گفت : نه ، ولی شیخ جعفر از شما یک سئوال دارم . شیخ جعفر من یک عرق خورم و ظاهر و باطنم گویای این مطلب است ،ولی شیخ جعفر :

آیا تو ؛ آنچرا که بالای منبر می گویی خود انجام می دهی .

آیا ظاهر و باطن تو هم یکی است.

شیخ جعفر شوشتری می گوید ،این جمله این فرد عرق خور همیشه در یاد و ذهن من تا آخر عمرم بود .

/ 0 نظر / 33 بازدید