انسان با اوهام و خیال به جایی نمی رسد.

با خیالات و اوهام  انسان به اهداف خویش نمی رسد.

از شما حرکت ، سپس از خداوند متعال برکت

of you movement and god bless

ما انسان ها باید به این نکته دقت کنیم ،که برای موفقیت در زندگی و رسیدن به اهداف و آرزوهایمان باید تلاش نماییم . البته تلاشی توام با نظم ،برنامه  و آگاهی ،که لازمه پیشرفت انسان می باشد. وگرنه با خیالات و اوهام کسی بجایی نرسیده و نخواهد رسید .

بعضی انسان ها فکرمی کنند ،که زندگی بمانند بعضی فیلمها و حکایت هاست ،که فلان فقیر در بیابان داشت ؛ می رفت که ، یک مرتبه پایش به گنجی خورد. یا برای فلان گدا پریّان شمش هایی از طلا همراه با دانه هایی از برلیان آوردند. خلاصه دوست داریم ، زندگی مانند یک رویا باشد و ما یک شبه به همه جا برسیم.

خیر ؛ زندگی مجموعه ایی از فراز و نشیب هایی است که ، خواسته و یا ناخواسته بر سر راه انسان قرار می گیرند. لذا افرادی در این بازی روزگار موفق هستند که ،قوانین و قواعد علمی بازی را بلد باشند .  نه اینکه در خانه و شهر خود بنشینند و بدون هیچ سعی و تلاشی انتظار داشته با شند ،به جایی برسند . این محال است . هیچ کس یک شبه دانشمند و پولدار نشده است . بنده کاری با افراد نادر ندارم ، که در پشت قضیه این افراد هم ، اگر دقت کنیم ،به نوعی می توان تلاش وی و یا دیگران را بوضوح دید .

برگرفته از دست نوشته های استاد حاجی امیری

/ 0 نظر / 7 بازدید