باعث زینت اهل بیت (ع) باشیم .

 مسیحی گفت : تو حق بزرگی بر گردن من داری ،که هیچ کس چنین حقی بر گردن من ندارد . و جریان از این قرار است ،که من دختر جوانی در خانه دارم . مدتی بود ،این دختر جوان محبت اسلام به دلش افتاده بود و تمایل به مسلمانی داشت . هر کاری می کردیم ،به کلیسا بیاید نمی آمد . و در مراسم ما شرکت نمی کرد و به عقاید ما بی اعتنایی می کرد . ما عاجز شده بودیم ،که چه بکنیم . خلاصه در کار این دختر در ماندیم . دو سه روز پیش که تو اذان گفتی صدای تو را این دختر شنید و گفت : این چیست ؟! این صدای گریه از کجاست ؟ گفتیم: « اذان مسلمانهاست ». از آن لحظه ما راحت شدیم . و به کلی محبت اسلام از دل این دختر رفت و اکنون هم برگشته است و دارد زندگی عادی خودش را می کند . و به کلیسا می اید و مراسم را انجام می دهد و ما این را مدیون تو هستیم ، زیرا تو بودی ،که دختر ما را به ما برگرداندی.

بله عزیزان ؛ یک حرکت نادرست می تواند ، مسیر زندگی فرد یا افرادی را عوض کند و بالعکس، یک عمل صحیح می تواند فرد یا افرادی را هدایت و سعادتمند نماید .

بارها من به خودم و دوستان خودم گفته ام :
ما آن موذن بد صدا نباشیم ،که عشق به اسلام را در دلها فرو بنشانیم و به استقبال عظیم مردم که در دنیا برای معرفت پیداکردن نسبت به شیعه ، بوجود آمده است ،با منکر و زشتی پاسخ بدهیم . استاد حاجی امیری  

/ 0 نظر / 39 بازدید