فرق شعر با نظم

نظم دارای وزن و قافیه است ولی شعر برگرفته از خیالات و اوهام است ،لذا حافظ شاعراست ،ولی سعدی ناظم است .

چرا این موضوع را مطرح کردم ، بدین خاطر است که ، فرق بین حافظ و سعدی را بدانیم . حافظ کسی است که ، بعد از هر ختم قرآن و بین نماز شب و نماز صبح شعر می گفته است . این است ،حکمت آنکه او را لسان الغیب می گویند. 

فلک ، به مردم نـادان دهـد ،زمـام مــراد تو اهل دانش و فضلی ، همین گناهت بس ********************************************************* جهان و کار جهان ،جمله هیچ بر هیچ است         هزار بار من ایـن نکتـه کــرده ام تحقیـق

/ 0 نظر / 43 بازدید