آیا جن هم دارای دین و مذهب است؟

با ارزشترین مردم نزد خدا با تقواترین آنها است این حدیث شامل جنیان نیز میشود و دربین جن و انسان مسئله قدرتهایی که خداوند عنایت فرموده در ارزشها لحاظ نمیشود انجام به وظایف با نیت خالص مد نظر است . هر دو موجود مورد آزمایش الهی قرار دارند . حال آنکه امکانات بیشتری دارد باید بار وظایف و تکالیف سنگین تری را بدوش کشد.

جنیان دارای پیغمبر و راهنمای مستقیم الهی از جنس خودشان نیستند و امور از طریق راهنمای انسانی ( اعم از پیغمبر و امام معصوم) به آنها منتقل میشود .

 ما در اسلام به ائمه معصومین (ع) بخصوص ساحت مقدس حضرت ولیعصر( ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا) میگوئیم السلام علیک یا امام الانس و الجان : انس جمع انسان و جان جمع جن است .

یعنی سلام بر تو ای پیشوای انسانها و جنیان.

مرحوم طبرسی نقل کرده اند که پیامبری بر خصوص جن مبعوث شده به نام یوسف و اقوال متعددی را در این زمینه میدانند ، اما این مسئله بسیار ضعیف است و ایشان نیز خود به صراحت بر این موضوع تاکید نکرده اند .

از کلام هام نوه ابلیس بر می آید ،که حضرت موسی و حضرت عیسی (ع) هم بر ایشان مبعوث بوده اند ،زیرا او گفته:آنان بر من تورات و انجیل آموختند ، تو هم قرآن یاد بده و من به تو ایمان آوردم.

جنیان : با تفاوت ادیان ،مکان زندگی شان را تغییر میدهند و غالباً هر قوم دارای یک دین هستند . در روایتی پیغمبر اسلام (ص) به جنیان کافر دستور به زندگی دور از شهرها و به دیندارانشان اجازه زندگی در دهات و روستاها نزدیک انسانها را دادند.

آتش پرستان جن در کنار آتشفشانها زندگی می کنند ،همانطور که در کتاب آقای حسین احمدی آمده، قوم کواریون از اجنه در زیر قله دماوند شهری دارند.

منبع  : بحار جلد 18ص 78 و سفینه البحار ج 1 ص 679

/ 0 نظر / 224 بازدید