تبدیل خانه همسر پیامبر به دستشویی

آنچه که در جهان امروز بعنوان یک خطر در حال رخدادن است ، شیوع تفکّر وهابیت و سلفیان می باشد . کسانی که تمام مقدسات اسلام را به تمسخر گرفته و زیر سئوال برده اند . پیامبر اسلام (ص) را چنان در کُتب خود معرفی نموده اند ، که دل هر آزاده ایی را به درد می آورد ، بعنوان مثال تبدیل خانه همسر پیامبر مکرّم اسلام (ص) به دستشویی و توالت است .

رُفاعی یکی از علمای بزرگ اهل سنّت کویت خطاب به علمای وهّابی عربستان سعودی می نویسد :

شما به تخریب خانه امّ المومنین خدیجه کبری اوّلین حبیبه پیامبر (ص) رضایت دادید و هیچ عکس العملی از خود نشان ندادید ، با این که آن مکان ، محل نزول وحی قرآن بود و در برابر این جنایت سکوت اختیار کرده و رضایت دادید که آن مکان مقدس به دستشویی و توالت مبدّل شود ،چرا از خداوند متعال نمی ترسید و از پیامبر اکرم (ص) حیا نمی کنید ؟

در ادامه این عالم سنّی می نویسد :

زادگاه پیامبر (ص) را ویران و به محل خرید و فروش حیوانات تبدیل کرده اید ، که با تلاش افراد صالح و خیر از چنگال وهّابی ها در آمد و به کتابخانه مکّه مکّرمه تبدیل گردید .

برگرفته ازکتاب پیامبر وهّابیت - ص56

/ 0 نظر / 31 بازدید