معنی استهلال

معنی لغوی استهلال :

ماه نودیدن ، هویداشدن ماه نو، آوای نوزاد در هنگام تولّد ،جستجوی ماه کردن

معنی اصطلاحی استهلال در فقه :

طلب رویت هلال ماه

معنی اصطلاحی استهلال در حقوق :

گواهی به زنده بودن جنین و رویت ولادت نوزاد بصورت زنده

براعت استهلال :

آن است که ،شاعر یا نویسنده در ابتدای شعر یا نوشته خود، عباراتی را بیآورد که ،خواننده از همان آغاز دریابد که ،با چه نوعی از نوشته یا شعری سر و کار دارد.

/ 0 نظر / 203 بازدید