تفکر برتر برای زندگی بهتر

١- کمتر بخوابید .

2- خودسازی

3- هر روز از خود سئوال کنید .

4- خوشرویی

5- داشتن ایده ناب

6- واقعیت گرا باشید .

یکی از مطالبی که به رشد و پـویایی ما در زندگی کمک می کند ، همین نکته آخر می باشد ، یعنی به زندگی واقع بینانه فکر کردن و سپس حرکت نمودن ،نه با تخیل و خیالات ،بمانند فیلم های هندی که یک شبه انسان پولدار و پادشاه می شود . باید بدانیم ،که زندگی معجونی از پستی و بلندی هاست و این انسان به هدف خود چه مادی و چه معنوی نمی رسد، مگر با استعانت از خداوند متعال ،آگاهی و برنامه ریزی که خود انسان در زندگی می نماید .

بر گرفته از کتاب 200 ایده مفید برای داشتن زندگی ایده آل - نویسنده : رابین شارنا

/ 0 نظر / 28 بازدید