محیط گناه ، دام شیطان است.

Environment is a sin, devils trap

یکی از مسائلی که باعث انحراف و فساد انسان می شود ، شرایط محیطی و زیستی انسان می باشد و شیاطین انسی و جنّی از همین طریق انسان را فریب می دهند ، تا با تلقین این سخن که « اگر در محیط گناه بودی و گناه نکردی ،مردی و یا با تقوا هستی و غیره »، انسان را فریب دهند ، درحالی که این نوع تلقین و گفتار فریبی بیش نیست .

فردی از مقدس اردبیلی سئوال کرد ،که اگر شما را با یک زن در درون اتاقی تنها قرار دهند ، چه می کنید . ایشان در جواب پاسخ دادند :

خدا نکند ،در چنین شرایطی قرار بگیریم ، چون ممکن است ،از این امتحان پیروز بیرون نیایم .

آری دوستان و عزیزان از محیط گناه و معصیت باید فرار نمود و خود را برای امتحان و محک زدن هیچگاه در محیط گناه نباید قرارداد ، چرا که این تفکر ، تفکر شیطانی است . و معمولاً شیاطین از این طریق دختران و پسران متدین را فریب می دهند و در مسیر گناه قرار می دهند . آخر این معیار در کدام یک از آیات و روایات سفارش شده است که، خود را در محیط گناه قرار دهید ،تا ببینید چقدر ایمان دارید ؟

اگر کسی به شما چنین روشی را پیشنهاد کرد ، بدانید یا دشمن شماست و یا اینکه دوست نادانی است .

برگرفته از دست نوشته های استاد حاجی امیری

/ 0 نظر / 36 بازدید